: Siurell

Una col·lecció sencera inspirada en el disseny de les tradicionals figures mallorquines de ceràmica: els siurells.