: Llengües

Una col·lecció sencera inspirada en la roba de llengües, el teixit ikat de Mallorca.